Rugamintea noastra este una deosebita, si anume ,am vrea sa stim daca exista macar o placuta de la Sinaia ce sa reprezinte un tratat intre doua tari (ex: Dacia – Macedonia, intre Daci si Partii, intre Dacia si Imperiul Roman etc) si daca o astfel de placuta este tradusa de catre Dumneavoastra? 

Logica solicitarii este generata de banuiala noastra ca unele placute se realizau in dublu exemplar, cate unul pentru fiecare parte daca era vorba de intelegeri ori tratate sau daca un text era scris in doua limbi pe aceeasi tablita (ex: o placuta pentu Daci si o placuta pentru Macedoneni) si din acest motiv se turnau in matrite. Dumneavoastra ce  parere aveti? 

Raspuns:

Stimats d-ni,
DA, ARE NUMAI UNA P.121. mijloc de Decebal shi Domitsian.
Ceva am scriata shi in cartea pe pagi. 45.
Poenta tratatului este ca romani pentru „oboale” anchiriaza pamant(mai mare teritorie) de la geti pe
perioada de 3 ani.DUPU PERIOADA DE 3 ANI ARMIA GETILOR SE TOARCE PETERITORIULUI.
OBOALELE SE PLATESC SUXESIV CA CEVA CHIRIE.
PE PLACA SUNTU SCRIATE SHI „OBOALELE” DAR ACUMA NU SHTIU IN CINESUNTU, SHI NU SHTIU CAT NUMEREAZA EGZACT. ARE NISHTE NUMERE CARE ANCA NU LE AM IDENTIFICATA EGZACT.
Important este ca acuma o avem informatsia ca „TRATATLU MIJLOC DE ROMASHI DAKIA” NU ESTE TRATAT SIMPLU
DE PACE, DAR TRATAT CU CARE DACI DAU PAMANT PE PERIOADA DE 3 ANI LAROMANI.
Placa lu porta titlul „SOBIO – DU – PACEO – D – (sobor de paceodacic).
Am fapta identificarea corecta la 95% de contsinutul, ramane sa facidentificare corecta la nishte
„prefixe, sufixe” cum shi „numerlu obolilor”.
ESTE BINE DACA EGZISTA CEVA INFORMATSIE DE PARTEA LATINA (izvarelatine) LEGATA DE NUMERLU „oBOLILOR”.–––––––––––
Egzista shi nishte placi de care poate clar se contateaza ca suntufacute shi „matritse” pentru
multiplicare  informatsiilor pe piele sau pe ceva altu materialu.
Aceale placi ancep cu vorbile: „DITE CE” (zicets ce), adecvat shi peitaliana actuala „DITE CHE”.
Este evident ca contsanutul se refera CA INFORMATSIE pe mai marespatsiu de acel de Genucla shi
Dobrugea.
Cu deosebit respect,
c.B.Stefanoski – Al Dabija

Reclame