In urma solicitarii care am primit-o din partea Dlui Dan Olteanu in legatura cu etimologia cuvantului „Tapae”, am cerut opinia Dlui Branislav Stefanoski al Dabija, autor al cartii „Din Arhivele Daciei”, traducere si interpretare a 15 „placi de la Sinaia”. Totodata anuntam ca in curand va apare interpretarea altor placi.

TAPAE

(analiza semanto-etimologica)

 

Iordanes in „Getica” cap.74. scrie clar ca corona de muntsi de partea spre Getsia are numai doua trecatori: Tapas shi Boutas.

Tot la fel in cap. 63. vorbeashte pentru localitatea Tapis, unde Darius are perduta 8.000 de luptatori.

Ce poate s-anseamna toponimul Tapae cand clar sa shtie ca este vorba de foarte importanta trecatoare, una de numai doole posibile, prin care poate sa treaca prit Carpatsi.

In „Din arhivele Daciei”, pag.49/54. vorbescu pentru placa P.1. „Sigiliul lui Burebista”, shi o dau explicatsia: „tapo” („tápă” = sigiliu, jgheab, rigolă), in esentsia „shtampila” reprezinta GRAVURA peste metal rotundu care se foloseashte la inregistrarea documentelor.

 

Legata de simasia termenului „Tapae”, legatura este la cuvantele de limba daco-romana:

 

 „tápă” = jgheab, rigolă, LOC JGHEABAT (jgheab = jleb/ este de origina slava).

 

tapură” = crapatura tu metal.

 

Tápă” este de origina geto- skita (nu egzista in alte limbe).

 

TAPAE este = „TRECATOARE”, de fapt este  „tápă” (jgheab, rigolă) LOC JGHEABAT in coroana de muntsi, sau crapatura in coroana de muntsi.

 

Trecatoarea de fapt este „strimtoare” (LOC JGHEABAT,  crapatura) drum acel mai direct shi mai ushor care da posibilitate sa trecem de la una la alanta parte de coroana de muntsi care suntu ca ceva zid care nu este posibil sa fie trecut pe alta pozicie.

 

(Explicatsia potem sa o larzim cu comparatsie cu terminlu INVERZ, „tapă” = „dop de pluta”, shi adecvatul:

„tappo” de limba italiana (tappare = a astupa, a inchide), „tapa” de makedona, greaca shi limbile slave, unde este cu simasie de „inchizator, cep, dop, bushon”, tu pararela cu makedonescul „clisura” = „trecatoare”.

„clisura” = „clisa + sura” (inchis + pliu, fald (sinuos, sherpuitor)), se vorbeashte pentru inchizator a de fapt este „drum deshchis”.

Sau daco-romanescul „a astupa”, sau makedonescul „astupa, astăpă” = „as + tupa/tăpă ” = va-s +  tupa/tăpă ( ve + inchide). Poenta este ca „tapa” este „capac, inchizator” dar de dimenzie foarte mici, adecvate pe simasia de „trecatoare stresa”. Shi daca „trecatoare este stresa” acea este adecvata pe „inchizator” ).

 

Explicatsia completa cauta mai multu lucru, mai multe pagine.

Limba a mea romana este oarfana sa pot acea sa o fac pe romaneashte.

 

Cred ca explicatsia egzacta:

 

 TAPAE este = „TRECATOARE”, de fapt este  „tápă” (jgheab, rigolă) LOC JGHEABAT in coroana de muntsi, sau crapatura in coroana de muntsi.

 

este acea mai shcurta shi mai clara explicatsie practica.

 

c.B.Stefanoski – Al Dabija

Reclame